Logotype Chalmers

Göteborgs kemister


Hem
Om oss
Styrelsen
Aktuellt
Tips
Diskussion
Länkar
Bli medlem
Arkiv

Antalet besökare
sedan 2013-06-01

W3Counter

Denna hemsida tillhör Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets och sköts lokalt av Göteborgskretsen. Här hittar du information om kommande föreläsningar, diskussionsträffar och andra evenemang, referat från genomförda evenemang, länkar, videoföreläsningar, diskussionstrådar, historik om Göteborgskretsen, presentation av styrelsen m.m. Om du har frågor, funderingar eller förslag på föreläsare, diskussionsämnen eller studiebesök är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Titta gärna in här regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i Göteborgskretsen!

Svenska Kemisamfundets hemsida finns på adressen www.kemisamfundet.se

 

Göteborgskretsens årsmöte &
Föredrag: Himmelsk kemi och stjärnors födelse

Tid: Onsdag 22 mars, kl 18-20, samling kl 17.30 och 17.50 Kemihusets entré. Förmingel och fika från kl 17.30.
Plats: Chalmers, Kemihuset, sal 10:an.
Anmälan: E-post till caroline.jonsson@gu.se senast 16 mars.

Bilagor till årsmötet: Inbjudan, agenda, verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017.

När en stjärna föds faller partiklar samman i ett gravitationsfält varvid lägesenergi omvandlas till kinetisk energi. För att processen ska fortsätta effektivt måste en del kinetisk energi föras bort, vilket kan ske genom utsändande av elektromagnetisk strålning. Molekyler är effektiva strålare och det är därför viktigt att veta vilka molekyler som finns i den interstellära rymden och hur de bildas och förstörs. Den vanligaste interstellära molekylen är H2. Dess bildningshastighet beror på hur fort väteatomer diffunderar på små istäckta stoftkorn. I föredraget ger jag först bakgrunden till varför och sedan hur vi arbetar teoretiskt med att förstå de experimentella resultat som finns vid ca 10 K och innefattar intressanta isotopeffekter. Detta ger insikter inte bara i astrokemi utan även i fundamentala aspekter av kemin.

Gunnar Nyman tog en MSc vid UC San Diego, doktorerade i fysikalisk kemi i Göteborg och efter en tid vid Australian Defense Force Academy, Sydney University och Cambridge University i England återvände han till Sverige där han sedan 2001 är professor i fysikalisk kemi och numera anställd vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör gränsområdet mellan klassisk mekanik och kvantmekanik med betoning på grundläggande aspekter inom kemisk kinetik och dynamik med tillämpningar främst inom astrokemi.


Föreläsning om Nobelpriset

Föreläsare: Bengt Nordén (professor, Chalmers)
Tid: 4 april, kl 18.00
Nobelpriset - om processen bakom med några exempel på pris och hur man tänker i kommittén. (Denna föreläsning är öppen för kretsarnas medlemmar och andra intresserade). Mer info och detaljer kommer senare.


Kafé Kemi: Falska Nyheter, Kritisk Granskning och Twitter

Tid: Torsdag 20 april kl 18-20 (samling 17:50 i kemihusets entré)
Lokal: Biblioteket, Forskarhus 2, Plan 3

Avsiktlig eller oavsiktlig spridning av felaktiga, missvisande och vinklade uppgifter är en högaktuell fråga. Sociala medier medverkar men kan också balansera genom snabba kommentarer och korrigeringar. Vi diskuterar och belyser med stora och små exempel. Samtidigt tar vi upp hur KemiGbg bäst kan utvecklas och användas för snabb information och granskning.


Lunchseminarium

Föreläsare: Susan Williams
Tid: 27 april, kl 12-13.
Kontaktperson är Lars Öhrström.


Kemi - Göteborg

24/1 Kafé Kemi: Perspektiv på Biodiesel i Sverige

1/3 Kafé Kemi: Miljörevolten i Göteborg på 80-talet

TIPS

Följ oss på Twitter

Cafe a lär

Chalmers Fakultetsklubb

Svenska Kemistsamfundet

Kemivärlden

SKR

Botaniska föreningen

 

Redaktör: Bengt Ohlsson. Bidrag och inlägg skickas till Göran Petterson eller Bengt Ohlsson